Uzasadnienie pozwu o alimenty gdy, pozwany płaci dobrowolnie

Dobrowolne płacenie alimentów wcale nie oznacza braku możliwości wystąpienia z pozwem do sądu. Nasze życie układa się różnie. Bywa, że po prostu mamy ograniczone zaufanie do byłego partnera. Tytuł wykonawczy, nawet niewykorzystywany i trzymany w szufladzie, daje nam gwarancję spokoju i bezpieczeństwa.

W sytuacji dobrowolnego płacenia alimentów przez pozwanego musimy liczyć się z tym, że nie dostaniemy zabezpieczenia na czas trwania rozprawy, szczególnie wtedy, gdy wpłaty są regularne i w stałej wysokości. W jaki sposób sąd może ustosunkować się do faktu, że pozwany płaci określoną kwotę dobrowolnie? Dla sądu będzie to równoznaczne z tym, że po prostu go na to stać.

Uzasadnienie pozwu o alimenty powinno zawierać przedstawienie sytuacji materialnej strony powodowej oraz dziecka, w tym informacje na temat potrzeb dziecka (odpowiednio udokumentowane) oraz kwotę miesięcznych alimentów, o które strona powodowa wnioskuje. Dobrze jeśli znajdą się w nim również informacje na temat sytuacji ekonomicznej pozwanego.